Wat is een orthopedagoog?

Een orthopedagoog adviseert ouders over kinderen met een ‘normale’ opvoedsituatie, maar begeleidt en adviseert ook ouders en kinderen bij wie de ontwikkeling moeizamer verloopt. Kinderen met leerstoornissen of gedragsstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, Autisme, Hoogbegaafdheid etc. ontwikkelen zich over het algemeen anders dan het gemiddelde. Ouders kunnen door middel van een orthopedagoog werken aan bepaalde opvoedvaardigheden zodat zij hun kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden in het ontwikkelingsproces. Ook kan het kind individuele begeleiding krijgen.

Naast begeleiding en advies is een orthopedagoog ook in staat diagnostiek te verrichten zoals het afnemen van intelligentieonderzoek, functieonderzoek of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.