Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leer- en/of gedragsproblematiek. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op de basisschool met spelling, begrijpend lezen, rekenen, de aanpak van opdrachten of emotionele problemen. Voor de leerlingen op de middelbare school kunnen dit problemen zijn op het gebied van vreemde talen, wiskunde, exacte vakken of het maken en plannen van huiswerk.

Als remedial teacher ben ik iemand met ruime onderwijservaring. Door middel van onderzoek en gesprek met jou en je ouders krijg ik een beeld van waar jij tegenaan loopt. Vervolgens stel ik een handelingsplan op met doelen voor de behandelperiode. Dit maakt remedial teaching anders dan enkel bijles. We werken namelijk intensief aan voorafopgestelde doelen met tussentijdse evaluaties om jouw leerprobleem / achterstand te verhelpen.

Ben je geïnteresseerd of wil je vrijblijvend eens kennis maken? Stuur me hier een berichtje!