Wat is Remedial teaching?

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leermoeilijkheden of ander problemen (zoals faalangst). Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op de basisschool met spelling, begrijpend lezen, rekenen, de aanpak van opdrachten of emotionele problemen. Voor de leerlingen op de middelbare school kunnen dit problemen zijn op het gebied van vreemde talen, wiskunde, exacte vakken of het maken en plannen van huiswerk. De remedial teacher is iemand met ruime onderwijservaring die door middel van onderzoek  en gesprek een beeld kan krijgen van het probleem. Vervolgens wordt een handelingsplan opgesteld met doelen voor de behandelperiode.